Dupatta

Phulkari kota dupatta (orange)

Handmade phulkari kota dupatta..

Rs2,500.00
 Phulkari parantha dupatta (red)

Parantha dupatta with silk thread allFABRIC - chinon chiffon..

Rs7,200.00
Phulkari parantha dupatta (black)

Parantha dupatta with silk thread allFABRIC - chinon chiffon..

Rs7,200.00
Phulkari parantha dupatta (orange)

Parantha dupatta with silk thread allFABRIC - chinon chiffon..

Rs7,200.00
Phulkari parantha dupatta (yellow)

Parantha dupatta with silk thread allFABRIC - chinon chiffon..

Rs7,200.00
Phulkari parantha dupatta (green)

Parantha dupatta with silk thread allFABRIC - chinon chiffon..

Rs7,200.00
Phulkari crepe dupatta

..

Rs7,500.00
triple phulkari

phulkari dupattas..

Rs18,500.00
Back to top